நியாயமா?

நியாயமா?

ஒவ்வொருமுறையும் உன்னை
பெண்ணாக படைக்கிறான் கடவுள்,
ஒவ்வொருமுறையும் உன்னை
தேவதை ஆக்குகிறேன் நான்,
நீயோ கடவுளை வணங்குகிறாய்
என்னை முறைக்கிறாய்
இது நியாயமா?


--

Regards
http://sekar-thamil.blogspot.com


0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More