கடவுள் படைப்பு

அன்று பிள்ளையார் சதூர்த்தி. காலையில் விக்னேஷ் சீக்கிரம் எழுந்துவிட்டான். அவனுக்கு பிள்ளையார்மீது எப்போதும் ஒரு ஈர்ப்பு உண்டு.
பிள்ளையாரைப் பார்த்துக்கொண்டே இருக்கலாம்போல இருக்கும்.    

பிள்ளையாரைப்பற்றி அவன் நண்பன் சதீஸிடம் அடிக்கடி சொல்லிக்கொண்டே இருப்பான். போதும்டா! உன் புராணத்தை ஆரம்பிச்சுட்டியா... என்பான் சதீஸ்.
http://alaiyallasunami.blogspot.com/2012/04/blog-post.html

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More