தொழிற்களம் விளம்பர பிரிவிற்கு தமிழகம் முழுவதும் துடிப்பான நபர்கள் தேவை

நல்ல பேச்சு திறமையும் ஆர்வமும் கொண்ட  நபர்கள் தமிழகம் முழுவதும் தொழிற்களம் விளம்பர பிரிவிற்கு தேவைப்படுகிறார்கள்.

பகுதி / முழு நேரமாக விளம்பரங்கள் சேகரிப்பதற்கு சந்தை துறையில் ஆர்வமும், அனுபவமும் கொண்டவர்கள் தேவை.

சம்பளம் + ஊக்கத்தொகை உண்டு.


இணையத்தளங்களில் விளம்பரங்கள் செய்ய விரும்புகிறவர்களும் தொடர்புகொள்க.

95 66 66 12 15
95 66 66 12 14

தொழிற்களம்


அல்லது 
cpedenews@gmail.com என்ற மின்னஞ்சலுக்கு உங்கள் விபரங்களை அனுப்பிவையுங்கள்.உங்களது சிறந்த பதிவுகளை தமிழ் பதிவர்கள் திரட்டியிலும்  இணையுங்கள்

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More