62 செங்கம் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியின் புதிய வாக்காளர் பட்டியல் பாகத்தின் எண்களும் பாகங்களின் பெயர்களும் - 1


தமிழகமெங்கும் சட்டமன்ற தொகுதிகளுக்கான வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் தொடர் பணியாக நடந்து வருகிறது. அதன் தொடர்ச்சியாக 62. செங்கம் (தனி) சட்டமன்ற தொகுதியின்  வாக்காளர் பட்டியிலில் அடங்கியுள்ள பாகங்கள் மக்கள் தொகையின் அடிப்படையில் 1400 வாக்காளர்களுக்கு மேல் உள்ள பாகங்களை இரண்டாக பிரித்து, ஏற்கனவே வாக்களர் பட்டியலில் அடங்கியுள்ள பாகங்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.அதன் படி 62 செங்கம் (தனி) சட்டமன்ற வாக்காளர் பட்டியலின் பாகங்களும் பெயர்களும் தங்களுக்கு தகவலுக்காக சமர்ப்பிக்கப்படுகிறது.

பாகத்தின் எண்
பாகத்தின் பெயர் ஆங்கிலத்தில்
பாகத்தின் பெயர் தமிழில்
1
Palamarathur
பலாமரத்தூர்
2
Kalyanamanthai
கல்யாணமந்தை
3
Kootathur
கூட்டத்தூர்
4
Kilvalamutchi
கீழ்விளாமுச்சி
5
Puliyur
புளியூர்
6
Melpattu
மேல்பட்டு
7
Bandirev
பண்டிரேவ்
8
Oorgoundanur
ஊர்கவுண்டனூர்
9
Kilaiyur
கிளையூர்
10
Kallathur
கல்லாத்தூர்
11
Kuppanatham
குப்பநத்தம்
12
Kuppanatham
குப்பநத்தம்
13
Kuppanatham
குப்பநத்தம்
14
Kottavur
கொட்டாவூர்
15
Kottavur
கொட்டாவூர்
16
Kottavur
கொட்டாவூர்
17
Paramanandal
பரமனந்தல்
18
Paramanandal
பரமனந்தல்
19
Paramanandal
பரமனந்தல்
20
Paramanandal
பரமனந்தல்
21
Paramanandal
பரமனந்தல்
22
Paramanandal
பரமனந்தல்
23
Pudupattu
புதுப்பட்டு
24
Pudupattu
புதுப்பட்டு
25
Pudupattu
புதுப்பட்டு
26
Alaputhur
ஆலப்புத்தூர்
27
Quilam
குயிலம்
28
Quilam
குயிலம்
29
Anwarabath
அன்வராபாத்
30
Se.Nachipattu
செ.நாச்சிப்பட்டு
31
Se.Nachipattu
செ.நாச்சிப்பட்டு
32
Manmalai
மண்மலை
33
Manmalai
மண்மலை
34
Millathnagar
மில்லத்நகர்
35
Millathnagar
மில்லத்நகர்
36
Thokkavadi
தோக்கவாடி
37
Thokkavadi
தோக்கவாடி
38
Thokkavadi
தோக்கவாடி
39
Thukkapettai
துக்காப்பேட்டை
40
Thukkapettai
துக்காப்பேட்டை
41
Thukkapettai
துக்காப்பேட்டை
42
Anaimangalam
ஆணைமங்கலம்
43
Krishnapuram
கிருஷ்ணாபுரம்
44
Krishnapuram
கிருஷ்ணாபுரம்
45
Thalavanayakkanpettai
தளவநாயக்கன்பேட்டை
46
Thalavanayakkanpettai
தளவநாயக்கன்பேட்டை
47
Thalavanayakkanpettai
தளவநாயக்கன்பேட்டை
48
Chengam
செங்கம்
49
Chengam
செங்கம்
50
Chengam
செங்கம்
51
Chengam
செங்கம்
52
Chengam
செங்கம்
53
Chengam
செங்கம்
54
Chengam
செங்கம்
55
Chengam
செங்கம்
56
Theethandapattu
தீத்தாண்டப்பட்டு
57
Theethandapattu
தீத்தாண்டப்பட்டு
58
Theethandapattu
தீத்தாண்டப்பட்டு
59
Valayampattu
வளையாம்பட்டு
60
Valayampattu
வளையாம்பட்டு
61
Valayampattu
வளையாம்பட்டு
62
Valayampattu
வளையாம்பட்டு
63
Kayampattu
காயம்பட்டு
64
Kayampattu
காயம்பட்டு
65
Kayampattu
காயம்பட்டு
66
Chennasamudram
சென்னசமுத்திரம்
67
Chennasamudram
சென்னசமுத்திரம்
68
Chennasamudram
சென்னசமுத்திரம்
69
Pakkiripalayam
பக்கிரிப்பாளையம்
70
Pakkiripalayam
பக்கிரிப்பாளையம்
71
Pakkiripalayam
பக்கிரிப்பாளையம்
72
Pakkiripalayam
பக்கிரிப்பாளையம்
73
Melchengam Pudur
மேல்செங்கம் புதூர்
74
Melchengam Pudur
மேல்செங்கம் புதூர்
75
Arasanganni
அரசங்கன்னி
76
Melchengam
மேல்செங்கம்
77
Thandampattu
தண்டம்பட்டு
78
Thandampattu
தண்டம்பட்டு
79
Andanur
அந்தனூர்
80
Andanur
அந்தனூர்
81
Thurinjapuram
துரிஞ்சாபுரம்
82
Melpuludiyur
மேல்புழுதியூர்
83
Melpuludiyur (Ambethkornagar)
மேல்புழுதியூர் அம்பேத்கார்நகர்
84
Melpuludiyur (Ambethkornagar)
மேல்புழுதியூர் அம்பேத்கார்நகர்
85
Kottangal
கோட்டாங்கல்
86
Peyalampattu
பேயலாம்பட்டு
87
Peyalampattu
பேயலாம்பட்டு
88
Konakuttai
கோனக்குட்டை
89
Kariyamanagalam
கரியமங்கலம்
90
Andapettai
அண்டபேட்டை
91
Melpennathur
மேல்பென்னாத்தூர்
92
Melpennathur
மேல்பென்னாத்தூர்
93
Melpennathur
மேல்பென்னாத்தூர்
94
Uchimalaikuppam
உச்சிமலைக்குப்பம்
95
Uchimalaikuppam
உச்சிமலைக்குப்பம்
96
Vinnavanur
விண்ணவனூர்
97
Vinnavanur
விண்ணவனூர்
98
Pachal
பாச்சல்
99
Pachal
பாச்சல்
100
Kannakurukkai
கண்ணக்குருக்கை
101
Kannakurukkai
கண்ணக்குருக்கை
102
Chinnakolapadi
சின்னக்கோளாப்பாடி
103
Paliyapattu
பாலியப்பட்டு
104
Paliyapattu
பாலியப்பட்டு
105
Paliyapattu
பாலியப்பட்டு
106
Aswanagasuranai
அஸ்வநாகசுரணை
107
Se.Agaram
செ.அகரம்
108
Perumpakkam
பெரும்பாக்கம்
109
Perumpakkam
பெரும்பாக்கம்
110
Seranthangal
சேராந்தாங்கல்
111
Periyakolapadi
பெரியகோளாப்பாடி
112
Periyakolapadi
பெரியகோளாப்பாடி
113
Beemanandal
பீமானந்தல்
114
Nedungavadi
நெடுங்காவாடி
115
Kannakandal
கன்னகந்தல்
116
Melkaripur
மேல்கரிப்பூர்
117
Melkaripur
மேல்கரிப்பூர்
118
Kozhunthampattu
கொழுந்தம்பட்டு
119
Kuppanthangal
குப்பந்தாங்கல்
120
Kuppanthangal
குப்பந்தாங்கல்
121
C.Sorpanandal
செ சொர்ப்பனந்தல்
122
C.Sorpanandal
செ சொர்ப்பனந்தல்
123
Periyakolapadi
பெரியகோளாப்பாடி
124
Ariyakunjur
அரியாகுஞ்சூர்
125
Pinjur
பிஞ்சூர்

1 comments:

தேவையான தகவல்.தொடருங்கள்.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More