காலை தேநீர் - இன்றைய சிந்தனை துளிகள்...காலை தேநீர்...

அழிந்து வரும் நம் தமிழ் அன்னையை காக்க வேண்டி, ஒன்று திரண்டுள்ள நமது இனிய தமிழ் பதிவர்களை, தொழிற்களம் காலை தேநீர், இரு கரம் கூப்பி தேநீரை சுவைக்க அழைக்கிறது. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம்....  • நீ மற்றவர்களிடம்  நம்பிக்கை வைத்திருந்தால், திறந்த மனதோடு பேசு   அதற்காக கொட்டித் தீர்த்து விடாதே.
  • இதயத்தை   ஆயுதத்தால்   வெல்ல  முடியாது, மென்மையான    அன்பால்    தான்   வெல்ல   முடியும்.    
  • நல்ல விஷயங்களை  அமைதியாகச்  செய், வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் அதை சப்தம் போட்டு பேசட்டும்.
  • நல்ல எண்ணமும் மகிழ்ச்சியும்  இருந்தால்  யானையை நூலால்   கட்டிக் கொண்டு போவது  போல  எங்கும்  போய் வரலாம்.
  • உன்னை   நீ   அறிய   வேண்டுமானால் மற்றவர்களை  கவனி;  மற்றவர்களை நீ அறிய வேண்டுமாயின், உன்னை நீ கவனி.

நன்றி,

என்றும் உங்களுடன்,
நமது தொழிற்களம்...

2 comments:

•நல்ல விஷயங்களை அமைதியாகச் செய், வேண்டுமானால் மற்றவர்கள் அதை சப்தம் போட்டு பேசட்டும்

காலை தேநீர் உள்ளத்திற்கு ஊட்டசத்துக்களை அள்ளி தரும் உற்சாக பெருவெள்ளம்...தொடரட்டும் இப்பணி பரவட்டம் தமிழ் மொழி

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More