போடோஷாப் பைல்களை இலவசமாக DOWNLOAD செய்ய வேண்டுமா ?


ஆயிரக்கணக்கான PSD (Photoshop) பைல்களை இலவசமாக தரவிறக்க அனுமதிக்கும் 20 இற்கும் மேற்பட்ட இணையத்தளங்கள் !!

இன்றைய நிலையில் Graphic design என்பது பலதரப்பட்ட மக்களுக்கும் பயன்படுத்தும் அத்தியாவசிமானதொன்றாக காணப்படுகின்றது..முக்கியமாக Psd பைல் என்பது Photoshop இல் உருவாக்கும் source பைல்களை குறிக்கின்றது. Free psd பைல்கள் உங்கள் அதிகமான நேரத்தை மீதப் படுத்துவதுடன், ஏற்கனவே உருவாக்கி இருக்கும் design ப

ைல்களை உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றி கொள்ள முடியும்..

இங்கு Psd பைல்களை இலவசமாக தரவிறக்க அனுமதிக்கும் 22 இணையத்தளங்கள் தரப்பட்டுள்ளன..

பயன்படுத்தி பாருங்கள்..

http://freepsdfiles.net/

http://designmoo.com/

http://downloadpsd.com/

http://www.premiumpixels.com/

http://www.deviantart.com/

http://www.designkindle.com/

http://www.freebiepixels.com/

http://freebiesbooth.com/

http://www.psdchest.com/

http://www.pixeden.com/

http://www.graphicsfuel.com/

http://pixelsdaily.com/

http://www.psdtemplates.com/

http://www.psdgraphics.com/

http://psd.tutsplus.com/

http://designrshub.com/

http://designrfix.com/

http://ps.psd.co/

http://www.bestpsdfreebies.com/

http://dribbble.com/

http://www.bestpsdfreebies.com/

http://kl-webmedia.com/freebies/
 
நன்றி  : தகவல் தொழில்நுட்பம் FACEBOOK PAGE0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More