ஆட்சியர் சகாயம் கலந்துகொள்ளும் உறவோடு உறவாடு விழா பேச்சாளர்கள் பற்றிய அறிமுகம்


தொழிற்களம் ஏற்று நடத்தும் "உறவோடு உறவாடுவோம்" விழா பற்றி நீங்கள்    அறிந்திருப்பீர்கள். விழாவின் கருத்தரங்கத்தில் சமூகத்திற்கு அவசியமான ஐந்து தலைப்புகளில் கருத்துக்களைப் பதியவிருக்கும் பேச்சாளர்களைப் பற்றிய குறிப்புகளை நாம் இந்தப் பதிவில் பார்க்கப் போகிறோம் - அவர்கள் பேசவிருக்கும் தலைப்புகளோடு சேர்த்து.

மேலும் வாசிக்க சொடுக்குங்கள்...

தொழிற்களம் டிசெம்பர் 30 விழா - கருத்தரங்கம் - பேச்சாளர்கள்!

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More