பாரம்பரிய பட்டுசேலைகள் வேண்டுமா ?

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

அசல் கைதறி பட்டு சேலைகள் வேண்டுமா...?

வாங்க, தரமான அசல் கைதறி பட்டுசேலைகள் விற்பனைக்கு...


விரும்பும் விதத்தில்...

விரும்பிய தரத்தில்...
  


விதவிதமான ரகத்தில்...
  
தங்களின் தேவைகளுக்கேற்ற விதம், ரகம், தரம், விலை இவைகள் அனைத்தும் உற்பத்தி செய்யும் இடங்களில் இருந்து நேரடியாக உங்களிடம்...

வியாபார விசாரணைகள் வரவேற்கபடுகின்றன. 

தொழில்நுட்ப தகவல்களுக்கு 
எங்களின் கைதறி பட்டு பிரிவு முகவர் ;
ஜி.ஏ.மூர்த்தி.
8056575553

சேவைக்கும்,தேவைக்கும்...
மதுரகவி.வெ.கோபாலகிருஷ்ணன்.
9245578085  

0 comments:

Post a Comment

உங்கள் மின்னஞ்சலை பதிவு செய்து புதிய செய்திகளை உடனடியாக அடையுங்கள்

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More